Kristshell Networks v2.0

Oppsett av epostklienter

Ved bruk av epostprogrammer for å hente epost skal følgende oppsett brukes. NB: SSLkryptering må aktiveres i epostprogrammene som benyttes for å sende og lese epost. Dette heter gjerne "Sikker tilkobling". Har du en epostklient som ikke støtter kryptering så kan du ikke bruke det programmet for å sende eller lese epost herfra.

pop3s: login.kristshell.net (Port 995)
imaps: login.kristshell.net (Port 993)
smtps: login.kristshell.net (Port 465 eller 587)
Webmail: https://webmail.kristshell.net/